#1 హనుమాన్ చాలీసా PDF తెలుగులో | hanuman chalisa pdf telugu Free Download

హనుమాన్ చాలీసా PDF తెలుగులో. హనుమాన్ చాలీసా అంటే ఏమిటి? ఇది తులసీదాసు రాసిన పవిత్ర కీర్తన, ఇది హనుమంతుని మహిమలను గానం చేస్తుంది. ఈ కీర్తన 40 చరణాలు కలిగి ఉంటుంది, అందుకే దీనిని చాలీసా అంటారు. హనుమాన్ చాలీసా నిత్యం పఠిస్తే ధైర్యం, బలము, మరియు శాంతి లభిస్తాయని భక్తులు నమ్ముతారు. ఈ వ్యాసంలో, మనం హనుమాన్ చాలీసా యొక్క PDF తెలుగులో డౌన్‌లోడ్, దీనిలోని అర్థం మరియు ఉపయోగాలు గురించి తెలుసుకుందాం.

హనుమాన్ చాలీసా PDF తెలుగులో డౌన్‌లోడ్

మేము మీకోసం హనుమాన్ చాలీసా PDF తెలుగులో అందిస్తున్నాము. ఈ PDF ని ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో పంచుకోండి. కింద ఉన్న లింక్ పై క్లిక్ చేసి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి:

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క ప్రాముఖ్యత

హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల అనేక లాభాలు ఉంటాయి. ఇందులో కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

  • ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు: హనుమాన్ చాలీసా రోజూ పఠిస్తే మనస్సు మరియు ఆత్మ పవిత్రమవుతాయి.
  • అడ్డంకులను తొలగించడం: వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిగత జీవితంలోని అడ్డంకులను అధిగమించడంలో సహాయపడుతుంది.
  • ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సు: మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
  • రక్షణ: హనుమాన్ చాలీసా భక్తులను ప్రతికూల శక్తులు మరియు చెడు ప్రభావాల నుండి రక్షిస్తుంది.

హనుమాన్ చాలీసా – తెలుగు అనువాదం

హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో ఇక్కడ అందించబడింది. ప్రతి చరణం యొక్క అర్థం కూడా ఇవ్వబడింది.

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ, నిజ మన ముకుర సుధారి |
బరణౌ రఘు వర విమల యశు, జో దాయక ఫల చారి ||

భజనం చేయటానికి శ్రీ గురువుల పాద రజను తీసుకుని మనస్సు పరిశుద్ధం చేసి, రఘుకులంలో జన్మించిన రాముని పుణ్యకీర్తులను గానం చేస్తున్నాను. ఇవి ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం అనే నాలుగు ఫలాలను ఇస్తాయి.

బుద్ధిహీన్ తనుజానికై, సుమిరౌ పవన్ కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోहि, హరహు కਲੇశ వికార్ ||

బుద్ధిహీనుడినైన నన్ను పవనకుమారుడైన హనుమంతుని జ్ఞాపకంతో పిలుస్తున్నాను. నాకు బలం, బుద్ధి, విద్యలను ప్రసాదించి, అన్ని బాధలను మరియు దోషాలను తొలగించు.

హనుమాన్ చాలీసా పఠనం – విశేషాలు

  • దైనందిన పఠనం: ప్రతి రోజు కొద్దిసేపు హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి.
  • ప్రత్యేక సందర్భాలలో: హనుమాన్ జయంతి, రామ నవమి వంటి పవిత్ర దినాలలో పఠించండి.
  • ధ్యానానికి ఉపకరణం: హనుమాన్ చాలీసా ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఉపయోగించండి.

Download the హనుమాన్ చాలీసా PDF

హనుమాన్ చాలీసా – పూర్తిగా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ, నిజ మన ముకుర సుధారి |
బరణౌ రఘు వర విమల యశు, జో దాయక ఫల చారి ||

బుద్ధిహీన్ తనుజానికై, సుమిరౌ పవన్ కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోहि, హరహు కਲੇశ వికార్ ||

జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర్ |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర్ ||

రామ్ దూత అతులిత బల ధామా |
అంజనీ పుత్ర పవన్ సుత నామా ||

మహావీర్ విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార్ సుమతి కే సంగీ ||

కంచన వరణ విరాజ సుబేసా |
కానన్ కుంజిత కుంచిత కేశా ||

హాత వజ్ర అవధారిజ ధ్వజా |
కాంధే మూజ జనే ఉసాజా ||

శంకర్ సువన్ కేశరీ నందన్ |
తేజ ప్రతాప్ మహా జగ వందన్ ||

విద్యావాన్ గుణీ అతి చతుర |
రామ కాజ కరిబే కో అతుర ||

ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా |
రామ్ లఖన్ సీతా మన బసియా ||

సూక్ష్మ రూప ధరిసియహి దిఖావా |
వికట రూప ధరిలంక జలావా ||

భీమ రూప ధరియాసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ||

లాయ సంజీవన్ లఖన్ జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హర్షి ఉర లాయే ||

రఘుపతి కీహి బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భారత్ హి సయీ ||

సహస బదన తుమరో యశ గావే |
అసకహి శ్రీపతి కంఠ లగావే ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీసా |
నారద శారద సహిత అహీసా ||

యమ కుబేర దిక్పాల జహాంఠే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాంఠే ||

తుమ ఉపకార్ సుగ్రీవహి కీహా |
రామ మిలాయ రాజపద దీహా ||

తుమహరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమరే తేతే ||

రామ్ దువారే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ||

సభ సుఖ లహై తుమారి శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో ధరనా ||

ఆపన తేజ సమహరో ఆపే |
తీనో లోక హాంక తే కాంపే ||

భూత పిశాచ నికట నహీ ఆవై |
మహావీర్ జబ నామ సునావై ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత్ వీరా ||

సంకట తే హనుమాన్ ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ||

ఔర మనోరథ జో కోయి లావై |
సోయి అమిత జీవన ఫల పావై ||

చారో యుగ పరతాప తుమారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా ||

సాధు సంత కే తుమ రక్షక |
అసుర నికందన రామ దులారే ||

అష్ట సిధి నావ నిధి కే దాతా |
అస వర దిన జానకీ మాతా ||

రామ రసాయన తుమరే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ||

తుమరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరవై ||

అంతకాల రఘువర పుర జాయీ |
జహాం జన్మ హరి భక్త కహాయీ ||

అఔర దేవతా చిత్ న ధరయై |
హనుమత్ సేయి సర్వ సుఖ కరయై ||

సంకట కటే మిటే సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత్ బలవీరా ||

జై జై జై హనుమాన్ గోసాయీ |
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ||

జో శత వార పాఠ్ కర కోయీ |

Also read,

Leave a Comment